زال

موتور جستجوی هوشمند فارسی

زال یک موتور جستجوی فارسی است که توسط شرکت بیان و با هدف ارتقا کیفیت خدمات جستجو برای کاربران فارسی زبان در حال توسعه است. در حال حاضر استفاده از زال تنها از طریق ابرجستجوگر سلام امکان پذیر است.

Smart Web Search Engine